miércoles, 25 de junio de 2008

O verán... chegou a Baiona? , sí / non¡

O solpor promete maña bo dia.

Pronóstico cumplido

A salida a pescar....... , pòuca cousa. Pero esto sí e peixe fresco

O dia de Véran

A mar, tranquila

Pero ... dura pouco a alegría na casa do pobre

A niebla botouse enrriba

Enton... O Noso Lecer.... para o pantalán