martes, 10 de febrero de 2009

Lembrando Claustro de San Francisco,por o artigo de MonxardínCLAUSTRO DE SAN FRANCISCO

O claustro pertenceu á antiga igrexa de San Francisco de factura románica, incendiada en 1294, reconstruIda en factura gótica e trasladada da súa antiga localización|situación en 1927.

Na primitiva localización|situación atopamos o claustro que se data no século XIII.

É o claustro de estilo románico-gótico, neste caso o mellor románico evolucionado, máis autóctono e completo de Galicia.

Ante a súa contemplación ninguén pode dubidar que é unha obra concibida e realizada por bos e anónimos canteros do país, que aprenderon con dilixencia as regras e modos de facer un estilo arquitectónico que se resistía a desaparecer ante o pulo do gótico.

Nomeado Monumento Nacional Histórico-Artístico en 1923.

É un claustro de estilo románico-gótico (do século XIV) máis autóctono e completo de Galicia. Foi Cuartel de Infantaría dende 1843 e durante máis de 125 anos. A igrexa foi trasladada ao parque de San Lázaaro en 1929. É de planta rectangular, case cadrada, ningún dos lados ten o mesmo número de arcos, que en total suman 63, apuntados e apoiados en columnas dobres agás as catro primeiras e as catro últimas.No hay comentarios: